top of page

טיפול נכון בנרות​​

הנרות מגולפים בעבודת יד וכל נר הוא ייחודי, אני מקווה שהוא ייסב לך הנאה ואור.

נרות מגולפים דולקים למשך זמן רב יותר מנרות רגילים וזקוקים לטיפול מיוחד כך שתוכל ליהנות מהם במלוא הדרם לתקופה ארוכה.

ראשית, חשוב מאוד לגזור את הפתיל לגובה של כ-7 מ״מ, לפני כל הדלקה של הנר. פתיל ארוך או מפותל עלול להמיס את הנר בצורה לא אידיאלית.

שנית, לאחר שהנר בער בערך 20 דקות, מומלץ לכבות אותו ולשפוך החוצה את השעווה שנמסה. מומלץ לעשות זאת כל 20 דקות בערך, אפילו אם הנר בוער למספר שעות. בזמן הבערה מצטברת שעווה חמה בנר ואם מזיזים את הנר היא עלולה להישפך.

בנוסף, כל פעם כששופכים את השעווה נוצרת " באר" קטנה וכל פעם ה"באר" צרה יותר, לא לשכוח לקצר את הפתיל לפני כל הדלקה.

זכרו! לעולם לא להשאיר נר דולק ללא השגחה. אש דולקת ללא השגחה עלולה להיות מסוכנת!

bottom of page