top of page

תקנון אתר

מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש באתר "RACHEL CANDLES" "נרות רחל" 

 

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

קדימון

 1. אתר "rachelcandles.com" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר מכירות ייצוגי עבור "נרות רחל Rachel Candles" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

 2. בנוסף הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, אסורים בהחלט.

 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 

קניין רוחני

 1. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "נרות רחל Rachel Candles" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "נרות רחל Rachel Candles".

 2. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר

 1. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

 2. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

 3. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "נרות רחל Rachel Candles" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMAC-ID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

 2. צוות האתר/הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "נרות רחל Rachel Candles".

גילוי נאות

 1. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

 2. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 3. אזור שיפוט

  1. בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

 4. ביצוע הזמנות דרך האתר והרשמה לאתר

  1. ניתן לרכוש מוצרים באתר כלקוח רשום או כאורח. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל פרטי החובה המסומנים בכוכבית מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים כדי להבטיח את הגעת המוצרים ליעדם. והיה והמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי המשלוח והטיפול.

  2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

  3. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבוצע בדיקה אוטומטית של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, יישלח ללקוח אישור שהעסקה אושרה.(תשלומים במזומן ו/ או BIT יש ליצור קשר עם מפעילי האתר  "נרות רחל Rachel Candles"

  4. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה סופית לביצוע ההזמנה.

  5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך ויידרש למסור אמצעי תשלום אחר אם ברצונו להשלים את העסקה.

  6. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני "נרות רחל Rachel Candles" במועד ההזמנה. במידה ואחד המוצרים המוצגים אזל מהמלאי, החברה תחליפו במוצר שווה ערך בתיאום עם הלקוח או תבטל את ההזמנה ותחזיר את מלוא התמורה ללקוח על פי בחירתו. בכל מקרה, ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'.

  7. יעד המשלוח המבוקש שהוזן בעת ביצוע ההזמנה ייחשב כיעד הסופי למשלוח המוצרים. והיה והלקוח יבקש לעדכן את יעד המשלוח לאחר ביצוע ההזמנה תעשה החברה כל מאמץ לשנות את יעד המשלוח בהתאם, אולם אם המשלוח כבר נמסר לחברת המשלוחים או למקבל ההזמנה, יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים ודמי טיפול עבור שליחה מחדש.

  8. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כגון במקרים בהם:

   1. ​אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

   2. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

   3. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

   4. אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

   5. אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

   6. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 

  9. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.

  10. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

  11. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.​

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010:

 2. בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

 1. ביטול הזמנה שאין בה כלל מוצרים עם התאמה אישית של הקדשה ו/או קישוט  – ניתן לבטל את ההזמנה תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים ובתנאי שהפריטים וקופסת המארז יוחזרו ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במקרה של ביטול עסקה לאחר שההזמנה התקבלה על ידי הלקוח ינוכו עלויות המשלוח ועמלות הסליקה מסכום הזיכוי.

 2. ביטול ההזמנה לפני שבוצעה הקדשה ו/או קישוט  על המוצרים ולפני שההזמנה נשלחה (ובתנאי שלא עברו 14 יום מביצוע ההזמנה) – ניתן לבטל את ההזמנה כולה תמורת זיכוי כספי מלא, כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

 3. ביטול ההזמנה לאחר התאמה אישית של המוצרים עם הקדשה ו/או קישוט  על המוצרים – לא ניתן לבטל הזמנה בשום שלב לאחר ביצוע החריטה בפועל, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, סעיף 6 – הגבלת זכות הביטול על ״טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות״.

 4. במידה וחלה טעות של החברה באיות הקדשה ו/או קישוט   על המוצרים שנשלחו, החברה תשלח למקבל המוצר מוצרים חלופיים עם הקדשה ו/או קישוט  המתוקן ללא כל עלות ותוך 14 ימי עסקים, לאחר שהמוצר השגוי יוחזר לחברה.

 5. במידה וחלה טעות של הלקוח באיות הקדשה ו/או קישוט  , החברה לא תאפשר החלפת המוצר השגוי

 6. במקרה שזכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים תקפה והעסקה מבוטלת ע״י הלקוח לאחר שהמוצרים נשלחו אל הנמען, יינתן זיכוי כספי מלא לאחר קבלת המוצרים במחסני החברה ובחינתם. עלות המשלוח ועמלות הסליקה ינוכו מסך הזיכוי והזיכוי יינתן בתנאי שהמארז יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצרים הוחזרו שלא כאמור בסעיף זה, הלקוח לא יזוכה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

 7. ​החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והסופי בעניין מצב הנרות שהוחזרו.

 8. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 9. זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי

 10. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 11. אופן החזרת הפריטים – הלקוח ייצור קשר עם החברה, ולאחר אישור שהלקוח זכאי לבטל את ההזמנה, הלקוח ישלח את הפריטים בדואר רשום / שליח.

אספקה ומשלוחים

 1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברת שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שצוין במעמד המכירה או איסוף עצמי בתיאום מראש.

 2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

 3. במשלוחים באמצעות שליח, לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אליכם עד 14 ימי עסקים מעת אישור ההזמנה באתר, באמצעות חברת שילוח. לא ניתן לבצע משלוחים בימי שישי וערבי חג. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחויות אשר מספקת משלוחים לאזורי גוש דן וחיפה עד 14 ימי עסקים בעלות של 55 שקלים למשלוח (איזור גוש דן כולל את ת״א, רמת-גן, גבעתיים, קרית אונו, רמת השרון, הרצליה, כפר שמריהו, ראשון לציון, חולון, בת ים, יהוד, אור יהודה, פתח תקווה, חיפה, חוף כרמל, עמק חפר, בנימינה, חדרה, זיכרון יעקב,  והישובים הסמוכים להם).

 4. לשאר חלקי הארץ, המוצרים יישלחו ע״י דואר ישראל בדואר שליחים תוך 14 ימי עסקים ובעלות של 70 שקלים למשלוח.

 5. החברה אינה אחראית לעיכובים שנגרמו בגלל חברות השילוח השונות.

 6. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 7. יש אפשרות לאיסוף עצמי בתאום עם "נרות רחל "

אחריות החברה

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או למקבל המארז ו/או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הנרות הנמכרים בפועל, לרבות הבדלי גוונים ומידות סבירים.

 4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או מקבל המארז/מוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה כפי שמצוינות ומוצגת באתר.

 6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני rshencandles@gmail.com, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

bottom of page